Výkup bankoviek - Československo, Protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát - 1918 - 1993 - notafilia, numismatika
 
, vitajte na stránkach bankovky.wz.cz

 

 

 

 

Zostali Vám  neplatné československé bankovky alebo ste objavili nejaké po starých rodičoch a chcete sa ich rýchlo zbavit a zpeňažiť ? Tak ste na najlepšom mieste!

Všetky Vaše bankovky z 1.ČSR, Slovenského štátu, Protektorátu Čiech a Moravy a ČSSR veľmi radi odkúpime. Kontaktuje nás!

Čo určuje cenu bankovku:
Cena každej bankovky veľmi záleží od jej stavu, vzácnosti a perforácie.

Stav bankovky - určuje do značnej miery dnešnú zberateľskú hodnotu bankovku. Hľadí sa na všetko, či je bankovka pošpinená, koľkokrát je prehnutá, v akom smere, či z nej niečo chýba, či je ošúchaná. Najcennejšie a zberateľský najzaujímavejšie vždy bankovky úplne nové, nepreložené tie, ktoré nikdy neboli v obehu, označované stavom N alebo v zahraničí UNC - uncirculated - neobehové alebo BANKFRISCH - "bankovo čerstvé" tzn. bankovky ako by ste ich dostali z bankového balíčka. Viď tabuľka nižšie.

Napríklad neperforovaná 10 korunová bankovka z Protektorátu Čiech a Moravy z roku 1942 série A alebo série N v úplne novom, tzv. bankovom stave N hodnotu približne 120 korún. V stave 1 (preložená, čistá, veľmi pekná bankovka) táto 10 koruna hodnotu len približne 50 korún.

Hodnotenie stavu bankovky:

 

Stav N:

obojstranne bezchybne zachovalý exemplár, neobiehajúci, bez akýchkoľvek prehybov, ohnutých rožkov, bez škvŕn, nepošpinený (UNC)

Stav 0:

nepatrné vady (napr. ohnuté rožky) bez prehybov (AU)

Stav 1:

veľmi krásny, čistý, nepatrne preložený (najviac 1x, XF-EF)

Stav 2:

krásny, nepatrne preložený, najviac jeden ostrý prehyb v hlavnom smere, ďalšie prehyby slabé. Olámané rohy, menšiu nečistotu aj nepatrné odrenie je možné tolerovať. Nepredratý či inak poškodený (natrhnutie alebo nastrihnutie nie je prípustné; VF-F)

Stav 3:

dobrý, priemerne zachovalý, prehyby v oboch smeroch, inak bez poškodenia, nenatrhnutý, priemerne pošpinený, v miestach prehybov slabo odretý nie však predratý (G)

Stav 4:

menej zachovalý, silnejšie prekladaný, vydreté miesta v prehybe, silnejšie pošpinený, nepatrne natrhnutý, ulomené či čiastočne chýbajúce rohy, poškodený

Stav 5:

veľmi zlý, silne prekladaný, silne znečistený, silne poškodený, natrhnutý či dokonca roztrhnutý, odrený, chýbajúce časti a rohy

 

Vzácnosť: Ďalším faktorom určujúcim jej zberateľskú hodnotu je jej vzácnosť, tzn. séria bankovky, koľko kusov sa dodnes zachovalo. Ku príkladu 10 korunová bankovka z roku 1927 série N v stav N hodnotu približne 280 korún. Rovnaká bankovka série O však v stave N hodnotu LP - cenu záľuby, dnes rádovo v desiatkach tisíc korún.

Perforácia: pre zberateľské účely sa bankovky po skončení ich platnosti perforovali (dierkovali) a takto predávali zberateľom. Poznáme viacero druhov perforácií - SPECIMEN, NEPLATNÉ, perforácia písmenom "S" alebo 3 malými dierkami (3 m.d.). Vo všeobecnosti sa povedať, že perforovaná bankovka je vždy lacnejšia ako bankovka neperforovaná.

Rok bankovky ani jej nominál väčšinou nerozhoduje pri cene bankovky. Ku príkladu : 5000 Kčs z roku 1920 s perforáciou SPECIMEN ma v úplne novom tzv. bankovom stave N hodnotu cca. 400 korún, naopak bankovka 25 Kčs z roku 1961 série E v stave N hodnotu cez 2500 korún. Atd.

Najbežnejšie bankovky: 100 korún 1961, 500 korún 1973, 1000 korún 1985, 10 korún 1960, 10 korun 1986, 100 korún 1989, 25 korun 1961, 25 korun 1958, všetky bankovky z menovej reformy v roku 1953 a iné. V priemerných stavoch 1 - 2 sa ich ceny pohybujú od 5 (1 Kčs 1953) do 160 korun/kus (napr. 1000 Kčs 1985).

Postup: Napíšte nám presne o aké bankovky sa jedná, ich popis, stav (najlepšie scan, fotka) a po vzájomnej dohode pošlite na našu adresu a do 7 dní od obdržania zaslaných bankoviek Vám dohodnutú sumu prevedieme na účet alebo vyplatíme v hotovosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankovky.wz.cz - najrýchlejšia výmena Vašich neplatných bankoviek za platnú hotovosť